Færre midlertidige i akademia under de rødgrønne

Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for høyere utdanning viser at den rødgrønne regjeringen har redusert midlertidigheten i akademia i perioden 2005 til 2012.
– Utviklingen er positiv, men andelen midlertidig ansatte er fortsatt langt høyere enn i arbeidslivet for øvrig, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Det er en kraftig nedgang blant saksbehandler-/utrederstillinger fra 19,7 % til 14, 8%, mens nedgangen er moderat blant undervisnings- og forskerstillinger fra 19,9 % til 18,8 %. Andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet for øvrig var til sammenligning 8,4 % i 2012.

For undervisnings- og forskerstillinger kan de statlige høyskolene vise til en god reduksjon i bruken av midlertidighet fra 17,2 % til 13,7 %. Ved universitetene er bruken av midlertidighet blant undervisnings- og forskerstillinger uendret, mens den øker ved de vitenskapelige høyskolene. Det er imidlertid lyspunkter blant universitetene – Universitetet i Nordland har for eksempel klart å redusere midlertidigheten fra 16 % til 12,8 %.

For saksbehandler-/utrederstillinger kan både universitetene og de statlige høyskolene vise til en gledelig nedgang. Ned fra 21,9% i 2005 til 15,8% i 2012 for universitetene og fra 15,7% til 12,4% for høyskolene. Ved de vitenskapelige høyskolene er det derimot en økning i bruken av midlertidig tilsetting i perioden.

– Det er gledelig at bruken av midlertidighet er på vei ned, men det er behov for å forsterke innsatsen slik at bruken av midlertidige i UoH-sektoren kan komme ned på nivået for arbeidslivet for øvrig, sier Aaslestad. Han oppfordrer Stortinget til å slutte seg til Regjeringens forslag i forskningsmeldingen om økt innsats mot midlertidige ansettelser ved 1) at universitetene og høgskolene pålegges å utarbeide lokale handlingsplaner mot midlertidighet og 2) innføring av økonomiske sanksjoner hvis midlertidigheten ikke reduseres.

Forskerforbundet vil også be Stortinget om å stramme inn på statlige institusjoners utvidete adgang til midlertidig tilsetting i tråd med forslaget i Rindalutvalget.