Fafo-rapport om ledermedlemmer i Unio

Det kan være en utfordring å ha ansvar for å lede ansatte som er organisert i samme forbund som du selv er medlem av, viser en Fafo-rapport utarbeidet på oppdrag fra Unio.

Unio-leder Anders Folkestad

Unio-leder Anders Folkestad. Foto: Unio

- Det er bra at ledermedlemmer jevnt over er fornøyde med sitt medlemskap, og at det å kombinere lederoppgaver med å være fagorganisert fungerer greit for de fleste, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Ledere og øvrige ansatte kan være organisert i ett og samme forbund.

I den nye Fafo-rapporten ser forsker Mona Bråten på utfordringer for Unio-medlemmer som har en lederstilling. Rapporten belyser hvordan Unios forbund kan komme ledermedlemmer i møte og hvilke tiltak som kan settes inn overfor denne medlemsgruppen.

- Fafo-rapprten styrker grunnlaget for forbundenes arbeid overfor ledermedlemmene. Rapporten viser blant annet at medlemmene ønsker større oppmerksomhet om saker som gjelder arbeidsforhold, og saker av profesjonsfaglig art, sier Folkestad.

Les rapporten her