Mangel på stipendiater i årene framover

Ny rapport vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbudet av personer med doktorgradsutdanning. Om fem år vil det utdannes rundt 700 stipendiater for lite årlig, og mangelen vil være særlig stor innen teknologi- og realfag.

En ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet (UHR) har lagt fram rapporten som vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbud av personer med doktorgradsutdanning.

Gruppen foreslår en opptrapping av i overkant av 350 stipendiatstillinger per år framover for å møte behovene. Ekspertgruppen har samtidig slått fast at en slik opptrapping vil være i tråd med kapasiteten i forsknings- og undervisningssystemet.

Det er første gang vurderingen er brutt ned på fagområder.
– Særlig viser rapporten at det er behov for målrettet innsats for å få flere med doktorgradsutdanning innenfor teknologi- og realfag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. 

– Den gode nyheten er at utdanning av doktorer innenfor både humanistiske fag, samfunnsfag og medisin er i tråd med behovene framover. Tallene avkrefter myten om at vi utdanner "en haug med unyttige HumSam’ere". Tvert imot virker utdanningsnivået å være helt i tråd med behovene, sier Tora Aasland. Ifølge ekspertgruppen vil det å utdanne doktorer ha en direkte nytte for bedrifter og arbeidsliv. Nesten hundre prosent av doktorene har arbeid der de har bruk for doktorgraden sin.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Last ned rapporten "Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år 2020" (pdf)