Kommentarer til rapport om dimensjonering av doktorgradsutdanningen

Forskerforbundets Hovedstyre har kommentert rapporten ”Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020".

Forskerforbundet mener det er for mange usikre faktorer i rapportens behovsanslag for forskerutdannede – både innenfor og utenfor forskningssektorene – til at det er tilrådelig å foreta en vesentlig opptrapping av doktorgradsutdanningen på dette grunnlaget.

Hovedpunkter i Forskerforbundets kommentar til rapporten:

  1. Forskerforbundet mener at det må iverksettes tiltak for å forbedre dagens forskerutdanning og øke gjennomføringsgraden samt for å skape flere varige forskningsarbeidsplasser.
  2. Stipendiatstillingene må fullfinansieres og et eventuelt økt antall stipendiatstillinger må følges opp med flere faste ansatte førsteamanuenser og professorer for å sikre best mulig oppfølging av doktorgradsstudentene. 
  3. Det må etableres et veiledende forholdstall mellom antall stipendiater og fast ansatte i professor- og førstestillinger innenfor fagmiljøene på institusjonene.
  4. Det primære formålet med Ph.D.-ordningen skal være forskerkompetanse.

Les Forskerforbundets kommentar her