KD: Instituttenes basisfinansieringssystem bør forenkles

Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført en evaluering av basisfinansieringssystemet for forskningsinstituttene.

Evalueringen viser at systemet, som ble innført i 2009, har bidratt til å styrke instituttene, men at det bør gjøres forenklinger for å bidra til ytterligere måloppnåelse.

– Instituttene er viktige internasjonale aktører i norsk forskning og den mest sentrale leverandøren av anvendt forskning til næringslivet og offentlig sektor. Det er derfor avgjørende at statens tilskudd på vel 850 millioner kroner gir best mulig avkastning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en melding på Kunnnskapsdepartementets nettside.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Last ned evalueringsrapporten (pdf, 2,1 MB)