Innspill til statsbudsjettet 2014

Forskerforbundets Hovedstyre har sendt innspill til statsbudsjettet 2014.

Article Image

Ett av forslagene i innspillet er at budsjettpostene for de internasjonale forpliktelsene holdes utenfor forskningsbudsjettet slik at de ikke går utover den nasjonale innsatsen.

Hovedpunktene i Forskerforbundets innspill:

 • Sett av 10 mill kroner til å utforme tiltak for at forskningsplikten kan gjøres i normalarbeidsdagen. 
 • Reduser den resultatbaserte delen av utdanningskomponenten fra 40 % til 20 %, slik at 80 % av midlene utbetales når studentene tas opp og 20 % etter to år. 
 • Utarbeid en langtidsplan for årlige investeringer i lys av forventet studenttilstrømming og kjente behov for bygg og infrastruktur. 
 • Lanser et krafttak for kunnskap med mål om å øke forskningsinvesteringene til 3% av BNP innen 2020 der det offentlige står for 50%. 
 • Hold budsjettpostene for de internasjonale forpliktelsene utenfor forskningsbudsjettet slik at de ikke går utover den nasjonale innsatsen.
 • Endre den den resultatbaserte forskningsfinansieringen slik at den ikke lenger er et nullsumspill. Dagens nullsumspill er grunnleggende uheldig fordi man kan risikere lavere bevilgning selv om forskningsproduksjonen øker.
 • Styrk næringslivets forskningsinnsats ved å styrke Skattefunn-ordningen ved å øke fradragsprosenten til 25 prosent og ved å heve taket for ordningen til 10 mill kroner for egenutført FoU og til 25 mill. kr. For FoU-prosjekter utført i samarbeid med godkjente forskningsinstitusjoner. 
 • Styrk næringslivets forskningsinnsats ved å øke brukerstyrt innovasjonsarena i Forskningsrådet med 100 mill kroner til 485 mill kroner.
 • Gjeninnfør gaveforsterkningsordningen. 
 • Styrk grunnbevilgningen til forskningsinstituttene slik at de nærmer seg nivået til sine europeiske konkurrenter.
 • Avsett 200 mill kroner til opprettelse av et program i Forskningsrådet hvor museene kan søke om støtte til forskningsprosjekter.

Les Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet 2014