Brev til statsråd Aasland om midlertidig tilsetting

Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag har sendt brev til statsråd Tora Aasland og krevd politisk handling for å redusere bruken av midlertidig tilsetting i akademia.

Bakgrunnen for dette brevet er at de siste tallene fra DBH viser en økning i bruken av midlertidig tilsetting fra 2010 til 2011.

Til Statsråd Aasland

Oslo, 20. desember 2011

Midlertidig tilsetting i akademia – krav om iverksetting av tiltak

Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet støtter det arbeidet som statsråden har gjort med problemer knyttet til bruken av midlertidig tilsetting i akademia. Rapporten fra Rindal-utvalget gikk grundig gjennom situasjonen i sektoren og kom med klare forslag til tiltak. Forslagene til tiltak har vært på høring og statsråden har fått bred tilslutning til å gjennomføre disse. På Kunnskapsdepartementets styreseminar 31. oktober 2011 ga statsråden entydige politisk marsjordre til styrene ved universiteter og høgskoler om å redusere bruken av midlertidig tilsetting. Det var en riktig og god beslutning.

Årets innrapporterte tall fra Statens database for høyere utdanning viser at det i 2011 er en økning i bruken av midlertidig ansettelse i akademia. Det er tall som bekymrer Norsk Tjenestemannslag og Forskerforbundet sterkt. Derfor krever vi politisk handling fra statsråden og ber om en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke tiltak statsråden planlegger å iverksette for å redusere bruken av midlertidig tilsetting i akademia.

Vennlig hilsen

John Leirvaag
forbundsleder Norsk Tjenestemannslag

Bjarne Hodne
leder Forskerforbundet