– Ny forskningsavtale sikrer uavhengighet

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.

Denne standardavtalen legger et solid rammeverk for hvordan det offentlige kan sikre at slike avtaler ligger innenfor anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper, at både oppdragsgiver og oppdragstaker har rett til resultatene og at disse blir gjort offentlig tilgjengelige – til felles nytte. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Forskning er ikke til salgs. Det er viktig å sikre tillit til politiske og faglige avgjørelser. Vi legger derfor stor vekt på at det offentlige alltid skal vurdere å bruke denne avtalen når en inngår avtaler om forsknings- og utredningsarbeid, sier forskningsminister Tora Aasland.

Alle virksomheter under Kunnskapsdepartementet skal alltid vurdere bruk av denne standardavtalen når de bestiller forsknings- og utredningsoppdrag.

– Det skal tungtveiende grunner til for å bruke andre standardavtaler. Standardavtalen gjelder selvsagt også departementet, som allerede har dette som praksis. sier Aasland.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Her finner du den nye avtalen:
Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Les også:
Forskerforbundets uttalelse om utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (15.04.11)