– Kan få norsk "brain drain"

Seks av ti doktorgrader innen teknologifag i Norge ble i fjor tatt av utenlandske statsborgere, skriver Aftenposten. Det kan bli en form for "brain drain", sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne.

Bjarne Hodne mener det i utgangspunktet er positivt med internasjonalisering på doktorgradsnivå.

– Men i et nasjonalt perspektiv er det betenkelig dersom disse dyktige menneskene reiser hjem igjen. Det kan bli en form for "brain drain". Derfor må vi sørge for gode arbeidsbetingelser og attraktive lønnsvilkår, for å gjøre forskerkarrieren attraktiv for norske studenter og dermed sikre rekrutteringen til vitenskapelige stillinger.

Samtidig må vi sørge for at de norske kandidatene blir like gode som sine utenlandske konkurrenter. Det er en utfordring og inspirasjon både til norske studenter og utdanningsinstitusjoner, sier Bjarne Hodne til Aftenposten.

Les mer i Aftenposten:

– Kan få norsk "brain drain" (04.10.12)
Utenlandske statsborgere tar over halvparten av tekno-doktorgradene (04.10.12)