Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler

Forskerforbundet har utarbeidet en oversikt som viser styringsform ved alle statlige universiteter, vitenskapelige høgskoler og akkrediterte statlige høgskoler.

Oversikten viser styringsform ved de ulike nivåene ved institusjonen per januar 2011.

Blant universitetene er det 6 av 8 som har valgt rektor og todelt ledelse. Blant de vitenskapelige høgskolene er det 4 av 5 som har valgt rektor og todelt ledelse. For de akkrediterte statlige høgskolene er det 19 som har valgt rektor og todelt ledelse, mens 6 har tilsatt rektor.

Sist gang det ble utarbeidet en tilsvarende oversikt over styringsform var i 2007. Sektoren har fått to nye universitet, Universitetet i Agder (2007) og Universitetet i Nordland (2011).

I tillegg har Universitetet i Tromsø slått seg sammen med Høgskolen i Tromsø. Sammenslåinger/fusjoner er også vedtatt ved følgende institusjoner: UMB og NVH (politisk vedtatt), HiAk og HiO (vedtatt i styret, godkjent av regjering) og HiBU, HiVE og HiØ (vedtatt i styret).

Oversikten er publisert i Forskerforbundets skriftserie (notat nr 1/2011).

Last ned rapporten:

Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler (pdf)

Forskerforbundets skriftserie (samleside)