Økt frafall i høyere utdanning

Kvalitetsreformen skulle redusere frafallet i høyere utdanning. Nå viser tallene at lite har skjedd, skriver Aftenposten. SSB har lagt fram nye tall om gjennomstrømning i høyere utdanning.

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort nye tall som viser at hele 37 prosent av de som var nye studenter i 1999, ikke hadde fullført graden sin ti år senere. Andelen som slutter før de har fullført studiene har økt med to prosentpoeng på ti år.

– Det snakkes lite om frafall i høyere utdanning, alt fokuset er på videregående. Men det er grunn til å tro at også dette frafallet har en prislapp i milliardklassen.
Det sier Kim Kantardijev, leder i Norsk Studentorganisasjon, til Aftenposten.

Les mer:

Flere hopper av studiene (Aftenposten 30.10.11)
Økende andel som ikke fullfører en grad (SSB 28.10.11)
Menn dropper ut (Universitetsavisa 01.11.11)

Aftenposten kommenterer tallene fra SSB slik på lederplass:

"Det er for tidlig å stemple reformen som mislykket. Men tallene Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde fredag, der de 37 prosentene dukker opp, er et tydelig varsel om at ikke alt er som det skal være ved universiteter og høyskoler.
(...)
Undersøkelsene fra SSB og departementet kan tyde på at «kvalitetsreform» er en misvisende merkelapp. De enorme beløpene samfunnet bruker på høyere utdannelse, er en viktig investering i fremtiden. En av de få tingene vi vet med sikkerhet om fremtiden, er at vi får et enormt behov for høy kompetanse.

Kunnskapsdepartementet må så raskt som mulig finne ut av hvor stort problemet er. Så må reformen justeres, slik at studentene får mer ut av studiene. Vi kan ikke ha en så stor andel studenter som føler at de ikke får tilstrekkelig utbytte av tiden ved universitetet. Det har hverken ungdommene eller samfunnet råd til."

Les mer:

Kvalitet og kvantitet på universitetene (Aftenposten 01.11.11)