Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Rammeverket beskriver de viktigste kvalifikasjonsnivåene i Norge, og skal kobles til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF).

Det norske kvalifikasjonsrammeverket får syv nivåer, som dekker kompetanser fra grunnskole til doktorgrad.

– Dette er et viktig skritt for å gjøre utdanningssystemene mer forståelige både nasjonalt og internasjonal. Målet er å øke mobiliteten innenfor og mellom landene, og bidra til fleksible læringsveier. På den måten vil vi styrke livslang læring, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland til Kunnskapsdepartementets nettside.

Kvalifikasjonsrammeverket tar utgangspunkt i nivåene i utdanningssystemet, men er utformet for å kunne beskrive kvalifikasjoner som også oppnås på annen måte.

Rammeverket som nå er fastsatt, er utviklet i nær kontakt med berørte interessegrupper innenfor arbeidsliv, utdanning og frivillig sektor. Departementet vil legge vekt på at det nære samarbeidet videreføres når rammeverket skal implementeres og utvikles.

Les mer:
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)