Dobbeltmedlemskapsavtale med Norsk Radiografforbund

Forskerforbundet og Norsk Radiografforbund har inngått en ny avtale om dobbeltmedlemskap.

Avtalen gir ansatte ved statlige etater/virksomheter, statlige og private forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner (dvs. universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter) som er medlemsberettiget i begge organisasjoner, rett til dobbeltmedlemskap.

I samsvar med avtalen vil Forskerforbundet ivareta dobbelt-medlemmenes interesser i alle fagforeningsmessige saker, som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgt-opplæring samt generelle forsknings- og utdanningspolitiske saker. Norsk Radiografforbund vil på sin side ivareta dobbeltmedlemmenes faglige interesser.

Som dobbeltmedlem betaler man ordinær kontingent til NRF. NRF overfører en andel av kontingenten til Forskerforbundet.

Medlemmer av Forskerforbundet som ønsker dobbeltmedlemskap må logge seg på Min side på Forskerforbundets nettsider og gjøre endringer der.

I tillegg må man melde seg inn i NRF, radiograf.no, og oppgi i kommentarfeltet at dette dreier seg om et dobbeltmedlemskap.

Les mer om dobbeltmedlemskap