Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner

– Den positive trenden etter Kvalitetsreformen fortsetter både ved at flere studenter gjennomfører studiene som planlagt, og at forskerne publiserer mer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Kunnskapsdepartementet har for tredje år på rad laget en offentlig rapport om virksomheten ved norske universiteter og høyskoler. Formålet med tilstandsrapporten er å gi en oversikt og vurdering av tilstanden ved de statlige og private høyere utdanningsinstitusjonene.

For første gang presenteres profiler i form av en ”blomst” for hver institusjon. Dette er en grafisk framstilling av virksomheten ved den enkelte høyskolen eller universitetet langs seks dimensjoner; størrelse, utdanning, forskning, økonomi og ressursforvaltning, internasjonalisering og forholdet til omverdenen.

– Alt man trenger å vite om utviklingen av høyere utdanning er å finne i den nye tilstandsrapporten. Dokumentene bør være et oppslagsverk for alle som er interessert i utviklingen innen universiteter og høyskoler, sier Aasland.

Les mer og last ned tilstandsrapporten hos Kunnskapsdepartementet