Slutt for Forskerforbundets almanakk

Forskerforbundets almanakk kommer ikke i ny utgave i 2010. Medlemmer som fortsatt ønsker å bruke A-planomslaget fra Forskerforbundet får kjøpt nytt årssett i bokhandel.

Forskerforbundet har i en årrekke utgitt egen almanakk som har blitt sendt til alle medlemmer.

Stadig flere medlemmer har de siste årene meldt fra om at de verken trenger eller ønsker Forskerforbundets almanakk tilsendt, og Forskerforbundet har på denne bakgrunn besluttet å ikke lenger utgi almanakken.

Almanakken ble produsert i standard A-plan pocketformat, og nye årssett kan kjøpes i bokhandel.