Nei til moms på fagblader

Unio-leder Anders Folkestad reagerer sterkt på at halvparten av Mediestøtteutvalgets medlemmer vil ha moms på fagblader. – Det vil være en ulykke for fagbladene hvis de ble pålagt moms, sier han.

Utvalget – som leverte sin innstilling til kulturminister Anniken Huitfeldt torsdag – er splittet i spørsmålet om en videreføring av nullmoms for papiraviser og fagblader.

Det såkalte flermedialitetsalternativet går inn for fortsatt nullmoms, kombinert med en reduksjon fra 25 prosent til åtte prosent moms for digitale redaksjonelle tjenester. Omfordelingsalternativet ønsker en lavmomssats på åtte prosent for alle typer medier, inkludert de i dag momsfrie papiravisene og tidsskriftene.

– Moms på fagblader er et angrep på medlemsdemokratiet i organisasjons-Norge, og dermed på landets største folkebevegelse som er fagbevegelsen.  Folkelig engasjement og deltakelse er bærebjelken i vårt demokrati. Demokratiet blir fattigere om fagbladene straffes økonomisk med moms, sier Folkestad.

Kulturministeren skal vurdere "både journalistikk og mediemangfold" før hun treffer en avgjørelse.

– For den rødgrønne regjeringen må et levende demokrati og kulturpolitiske hensyn veie tyngre enn finansdepartementets grådige fingre etter mer penger, sier Anders Folkestad.

Les mer om Mediestøtteutvalgets innstilling (NOU 2010:14)