Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Avtaleverk – staten

Hovedavtalen og hovedtariffavtalen i staten. Lønnstabell.
Statens personalhåndbok.

Lønnsoppgjøret 2021

Enighet i mellomoppgjøret i staten (27.05.21)

Hovedlønnstabell LO Stat, Unio og YS Stat gjeldende fra 01.05.2021

pdf  Riksmeklerens møtebok vedrørende mellomoppgjøret 2021 – Statsoppgjøret

Hovedtariffavtalen i staten

2020–2022

Staten har inngått to parallelle hovedtariffavtaler for perioden 16. september 2020 – 30. april 2022; én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat og én avtale med Akademikerne.

Forskerforbundets medlemmer følger Unios avtale ("den store avtalen"). Det gjør også uorganiserte.

pdf  Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat 16. september 2020 – 30. april 2022 – med endringer per 1. mai 2021

pdf  Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne 16. september 2020 – 30. april 2022 – med endringer per 1. mai 2021

Hovedavtalen i staten

pdf  Hovedavtalen i staten 6. november 2019 – 31. desember 2022 (forlenget).

Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten. Hovedavtalen videreføres derfor til og med 31. desember 2022. Dersom ikke partene blir enige om noe annet i avtaleperioden, vil det gjennomføres forhandlinger om hovedavtalen i uke 50 i desember 2022.

 

Sentrale særavtaler

Sentrale særavtaler i staten

 

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok gratis tilgjengelig i elektronisk utgave.

  • Del denne siden: