Enighet om ny overenskomst med Abelia

Tirsdag 15. november 2022 ble Forskerforbundet og NHO/Abelia enige i forhandlingene om en ny overenskomst for perioden 1.7.22 – 30.6.24.

Article Image

Forskerforbundet fikk i denne omgang gjennomslag for et av våre viktigste krav gjennom flere år, nemlig innsyn i lønn for de tillitsvalgte. Dette har vært et viktig krav for oss og vi vet at flere lokallag har etterlyst en tydeliggjøring i avtaleverket på dette temaet.

Følgende tekst er kommet inn;

"Før de lokale lønnsforhandlingene skal tillitsvalgte på forespørsel få utlevert liste over gruppens medlemmer hvor de individuelle lønningene fremkommer."

I tillegg til dette har vi fått flere endringer i overenskomsten, som vil bedre de tillitsvalgtes rettigheter, blant annet ved at vi har fått inn en bedre og mer utfyllende tekst i et nytt punkt i § 7; Målsetting;

"De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskaping og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser.

Ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte plikter å ta initiativ til og aktivt medvirke til samarbeid. De tillitsvalgte skal gis informasjon så tidlig som mulig slik at de kan gi sine synspunkter før beslutninger treffes.

Målsettingen er bindende når det gjelder samarbeid på bedriften og skal også være veiledende for partene på den enkelte bedrift ved organisering av samarbeidet."

Her finner du protokollen fra forhandlingene.

Den nye overenskomsten vil bli lagt ut så snart den er klar.