Referat Medlemsmøte/Årsmøte 2021

Tid: onsdag 28. april kl. 15.00-17.30

Sted: nettmøte (Zoom) - Det møtte 42 personer

Lokallagsleder Steinar Vagstad ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden var sendt ut til alle medlemmene og ble godkjent.

Vagstad foreslo Runa Jakhelln som ordstyrer. Dette ble godkjent ved akklamasjon.

Dagsorden

  1. 1. Innlegg:

«Lønnsutvikling for UiB-ansatte» Et engasjerende og oppklarende innlegg ved professor Kjell Erik Lommerud.

2.   Årsmøtesaker

2.1  Årsmelding 2020 ble gjennomgått og godkjent

Jarle Berntsen meldte en sak til årsmøtet i 2020: «Kan Forskerforbundet ved UiB utrede om det er mulig eller behov for en møteplass hvor medlemmene kan møtes og diskutere ledere og ledelse uten at de er tilstede?»

Dette ble diskutert og vedtatt som et nytt punkt i vårt arbeidsprogram for 2020.

Ernst Nordtveit hadde en gjennomgang av vår utreding og konklusjonen var at en mulig løsning er å arrangere et årlig seminar om forsking – og universitetspolitikk hvor medlemmer i ledende stillinger ikke er tilstede.

2.2.1 Regnskap 2020 ble gjennomgått og tatt til etterretning

2.2.2 Budsjett 2021 ble gjennomgått og godkjent

3.  Meldte saker til årsmøte: Even Birkeland meldte en sak til årsmøtet: «Lønnsstatistikken fra Forskerforbundet 2020 er deprimerende lesning for oss ingeniører. For å presisere er vi ingeniører teknisk ansatte som jobber opp mot forskning og undervisning, må ikke forveksles med forskningsteknikere (drift) og faktiske ingeniører (bygg).  De aller fleste av oss er ikke ingeniører i det hele tatt. Av en eller annen merkelig grunn betaler UiB dårligst i landet, overingeniørlønningene ligger desidert nederst og slik har det vært i flere år nå. Vi har stipendiat lønn.»

Han hadde en presentasjon og ønsket at Forskerforbundet ved UiB skal arbeide for bedre lønn og karriereutvikling for teknisk ansatte.

Dette ble diskutert og vedtatt som et nytt punkt i vårt arbeidsprogram for 2021

4. Arbeidsprogram 2021 gjennomgått og godkjent, med ett tillegg. *

5  Valg 2021-2023

Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble valgt til gjenvalgt leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon

Valgkomitéen har bestått av professor Per Einar Binder, Det psykologiske fakultet, professor Anni Vedeler, Institutt for biomedisin og professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt

Per Einar Binder presenterte Valgkomitéen forslag til styre på 10 medlemmer med personlige vara, som ble valgt ved akklamasjon.** 

6. Valg på Valgkomite

Professor Per Einar Binder, PSYFAK, Professor, Anni Vedeler, Institutt for Biomedisin, Professor Dag Haugland, Institutt for informatikk ble foreslått og valgt med akklamasjon.

* Forskerforbundet ved UiB skal arbeide for bedre lønn og karriereutvikling for teknisk ansatte.

**

Leder og hovedtillitsvalgt - Steinar Vagstad, professor, Institutt for økonomi

Tlf:  555/89227 / 414 79 185

e-post: [email protected]

Steinar Sætre, førstelektor, Griegakademiet – Institutt for musikk,

Tlf. 55586977 / 40462354

e-post: [email protected]

Sol Sneltvedt, rådgiver, Studieavdelingen,

Tlf. 555/87330

e-post: [email protected]

Kristin Klock, professor, Institutt for klinisk odontologi

Tlf. 555/86596 / 920 88 388

e-post: [email protected] 

Knut Teigen, professor, Institutt for biomedisin.

Telefon+47 55 58 63 28+47 402 49 469

e-post: [email protected]

Guttorm Alendal, professor, Matematisk institutt

Tlf. 555/84044/993 95 056

e-post: [email protected]

Anne Skaansar, førsteamanuensis, Griegakademiet – Institutt for musikk,

Tlf. 55 58 74 11 / 480 89 678

e-post: [email protected]

Morten Ramstad, seksjonssjef, Universitetsmuseet i Bergen

Tlf. 555/84944

e-post: [email protected]

Melanie Wrigglesworth, seniorkonsulent, Universitetsmuseet i Bergen

Tlf: 555/ 83138 / 46813710

e-post:
[email protected]

Helga F. Kleiven, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap

Tlf. 555/83535 / 416 06 451

e-post: [email protected]

Asbjørn Grønstad, professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Tlf. 555/83164 / 922 00 301

e-post: [email protected]

Runa Jakhelln, Seniorådgiver, HR- avdelingen

Tlf. 555/88740 7 41652

e-post: [email protected]

Michael Peter Riisøen, seniorrådgiver, studieadministrativ avdeling

Tlf: 555/88954 / 48494394

e-post:[email protected]

Helge Holgersen, førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi

Tlf. 555/88862 / 959 24 328

e-post: [email protected]

Arne Magnus Morken, prosjektleder, Det psykologiske fakultet

Tlf. 555/83211 / 991 58 611

e-post: [email protected]

Thea Johansen Gregersen, stipendiat, Senter for klima og energiomstilling (CET) og Institutt for samfunnspsykologi,

Tlf. 952 81 380

e-post: [email protected]

Erlend Raa Vågset, stipendiat, Institutt for informatikk,

Tlf.

e-post: [email protected]
 

Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Tlf. 555/86965

e-post: [email protected]

Pål Bakka, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket

Tlf. 555/82800

e-post: [email protected]

Anne Katrine Bang, professor, AHKR

Tlf: 555/89430

e-post:  [email protected]

Randi Barndon, professor, AHKR

Tlf. 555/82938

epost: [email protected]

Referent: Petter Jordan