Referat fra Årsmøtet 17. februar 2015

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 17. februar kl. 15.15 – 18.00.

Det møtte 31 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

Dagsorden:

  1. Årsmøtesaker

Professor Steinar Vagstad ble valgt som ordstyrer.

Årsmøtet 2015 er et møte med valg på nytt styre.

2.0   Årsmelding for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

2.1  Regnskap for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

2.2  Budsjett for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.3  Arbeidsprogram for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

2.4  Valg 2015-2017

Valgkomiteén har bestått av professor Alf Erling Risa, professor Torod Kinn og seniorrådgiver Runa Jakhelln

Alf Erling Risa presenterte valgkomiteens forslag:

2.4.1  Valg på leder:

Professor Steinar Vagstad, Institutt for økonomi, ble valgt til ny leder og hovedtillitsvalgt ved akklamasjon

2.4.2  Valg til styret:

Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara:

Styremedlemmer

 Varamedlemmer

Ernst Nordtveit, prof. Det Juridiske fakultet.

Tlf. 555/89577 / 90080929

e-post: [email protected]

Tor Tønsberg, prof. U. museet i Bergen

Tlf. 555/83333

e-post: [email protected] 

Kristin Klock, prof. I. f. klinisk odontologi

Tlf. 555/86596 / 92088388

e-post: [email protected] 

Audun H. Nerland, prof. Klinisk institutt 2.

Tlf. 559/74653

e-post: [email protected]

Marcus A. Bezem., prof. Inst. f. informatikk

Tlf. 555/84177

e-post: [email protected]

Guttorm Alendal, prof. Matematisk institutt

Tlf. 555/84044/99395056

e-post: [email protected] NY

Helga F. Kleiven, 1 aman. Inst. f. geovitenskap

Tlf. 555/83535 / 41606451

e-post: [email protected]  NY

Ruth-Anne Sandaa, prof. Inst. f. biologi

Tlf. 555/84646 / 91311643

e-post: [email protected] NY

Kjell Erik Lommerud, prof. Inst.f.økonomi

Tlf. 555/89209/95801901

e-post: [email protected]

Asbjørn Grønstad, prof. I. f. inf.- og medievitenskap.

Tlf. 555/83164 / 92200301

e-post:[email protected]  NY

Toril Ivarsøy, rådgiver, HF-fak.sekr.

Tlf. 555/82455

e-post: [email protected] 

Asbjørn Engevik, Seniorkons. U. museet i B.

Tlf. 555/83124

e-post: [email protected]

 Helge Holgersen, 1 aman. I. f. klinisk psykologi

Tlf. 555/88862 /95924328

e-post: [email protected]

Arne Magnus Morken, rådgiver. I. f. samfunnspsykologi

Tlf. 555/83211 / 99158611

e-post: [email protected] NY

Kristine Jørgensen 1. aman. I. f. info. og- medievitenskap

Tlf. 555/ 84113 / 90946649

e-post:[email protected] NY

Lise Hellebø Rykkja, post.doc. I. f. adm. og organisasjonsvitenskap

Tlf. 555/89775 / 48141344

e-post: [email protected] NY

Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, UB

Tlf. 555/86965

e-post: [email protected] NY

Pål Bakka, 1.bibliotekar, UB

Tlf. 555/82800

e-post: [email protected]

 

Randi Barndon, 1.aman /nestleder/t.valgt AHKR.

Tlf. 555/82938

e-post: [email protected]

Jill Walker Rettberg, professor, LLE

Tlf. 555/82264

e-post: [email protected]

valgt ved akklamasjon.

2.4.3 Valg på valgkomité, styrets forslag:

Seniorrådgiver Runa Jakhelln, POA gjenvalgt. Nye medlemmer er Forsker Håvard Hårstad, SV, Førsteamanuensis Brita Lotsberg Bryn, HF og professor Leif Sæthre, MN. Valgt ved akklamasjon

Lokalt lønnsoppgjør 2014

Et engasjerende og oppklarende innlegg om det lokale lønnsoppgjøret ved UiB av Professor Kjell Erik Lommerud, Forskerforbundet. 

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.
 

Petter Jordan Steinar Vagstad 

 

Referent  Leder