Referat fra Årsmøte 26. februar 2008

Årsmøtet ble holdt i kantinen i administrasjonens bygg, Christiesgt. 18, tirsdag 26. februar kl. 15.30 – 18.00. Dette er et mellommøte uten valg.
Det møtte 40 medlemmer.
Innkallingen og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.
 

1. Forskerforbundets forhandlingssjef Frank O. Anthun, holdt innlegg om ”Arbeidstid for vitenskapelig personale, før og etter Særavtalen”, etterfulgt av spørsmål og debatt.


2. Årsmøtesaker

Professor Torleiv Kløve ble valgt til ordstyrer.

2.1 Årsmelding 2007
Årsmeldingen var lagt ut på nettet og ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

2.2 Regnskap 2007
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Annuumsregnskapet ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.

2.3 Budsjett 2008
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.

2.4 Arbeidsprogram 2008
Bjarne Meidell gjennomgikk forslag til arbeidsprogrammet som inneholder 14 punkter. Årsmøtet tok det til etterretning. I neste årsmelding vil de enkelte punktene bli kommentert.


Etter årsmøtesakene ble det servert en varmrett og kaffe.