Referat fra Årsmøte 25. februar 2010

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 25. februar kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 40 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

1. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud informerte om de lokale lønnsforhandlinger generelt og spesielt.


2. Årsmøtesaker

Professor Tor Tønsberg ble valgt som ordstyrer.

Årsmøtet 2010 er et møte uten valg.

2.1 Årsmelding for 2009 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Regnskap for 2009 ble gjennomgått. Det ble gjort oppmerksom på at årstall var feil, og med denne rettelsen ble regnskapet godkjent.
2.3 Budsjett for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
2.4 Arbeidsprogram for 2010 ble gjennomgått. Det kom forslag fra Harald Åge Sæthre om tillegg til programmet. Dette gjalt pkt. 12: ”Fornyelse av kompetansestrategi for ledere og tab-stillinger”. Det ønskes forutsigbare karriereveier, utvikling i stillingen, kompetansekrav ved tilsetting og tydelighet fra forbundet om satsing på denne gruppen. Dette blir tatt opp i styremøte 9. mars. Det kom forslag om at stipendiater skal ha kompensasjon for at de blir oppnevnt i diverse utvalg. Arbeidsprogrammet skal endelig godkjennes av styret. (Godkjent versjon)


Møtet ble avsluttet med diskusjon og en varmrett og mineralvann til alle.

 

Sist oppdatert 15. april 2010 Ansvarlig: Bjarne Meidell