Referat fra Årsmøte 24. februar 2014

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, mandag 24. februar kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 30 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

1. «Vinnarar og taparar i reformerte pensjonssystem»

Professor Alf Erling Risa holdt et engasjerende og oppklarende foredrag om pensjonssystemer og hva dagens pensjonssystem innebærer.


Dagsorden:

Årsmøtesaker

Professor Steinar Vagstad ble valgt som ordstyrer.

2.0 Årsmelding for 2013 ble gjennomgått og godkjent med et tillegg.
2.1 Regnskap for 2013 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2014 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2014 ble gjennomgått og godkjent med et tillegg.
2.4 Suppleringsvalg vararepresentant til styret (1år): vararepresentant etter Margareth Hagen.
Professor Jill Walker Rettberg, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble avsluttet med en varmrett og mineralvann til alle.

 

Petter Jordan  Steinar Vagstad

 

Referent   Leder