Referat fra Årsmøte 23. februar 2012

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, torsdag 23. februar kl. 15.15 – 17.10.
Det møtte 38 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

Undervisningsregnskap til besvær?
Bjarne Meidell holdt en innledning med historikken bak undervisningsregnskapetHvorledes nyttes dataene ved UiB? Innlegg ved Trine Moe og Kuvvet Atakan om undervisningsregnskap/kvalitet på undervisningen. Det var også en runde fra salen med syn på undervisningsregnskapet.  
Dagsorden:

  1. Årsmøtesaker

Professor Alice Kvåle ble valgt som ordstyrer.

Årsmøtet 2012 er et møte med suppleringsvalg.

Årsmelding for 2011 ble gjennomgått og godkjent.
2.1 Regnskap for 2011 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2012 ble gjennomgått og godkjent.
2.4 Suppleringsvalg til styret (1år): vararepresentant etter Elisabet Veland
Valgkomiteens innstilling: Seniorkonsulent Asbjørn Engevik, U-museet, ble valgt ved akklamasjon

Møtet ble avsluttet med diskusjon og en varmrett og mineralvann til alle.

 

Petter Jordan Bjarne Meidell

Referent Leder