Påmeldingsskjema

Trenger du overnatting dagen før på grunn av lang reisevei?*
Har du mulighet til å delta på middagen?*