Alle

Søkelys på teknisk og administrativt ansatte i UH-sektoren - rapportlansering

De siste årene har det skjedd betydelige endringer i universitets- og høyskolesektoren.
Hvordan har dette påvirket teknisk og administrativt ansatte?
Hvordan opplever de arbeidshverdagen, arbeidsvilkårene og karrieremuligheter?

NIFU har på oppdrag fra Forskerforbundet gjennomført en kartlegging som belyser disse spørsmålene. Kartleggingen bygger på intervju med ledere og tillitsvalgte, spørreundersøkelse til Forskerforbundets TA-medlemmer i sektoren og registerdata fra SSB.

Nå lanseres rapporten.

Målgruppe: Tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte

 • Dato:

  29. februar 2024

 • Tidspunkt:

  09:00 - 10:15

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  28. februar 2024

 • Antall plasser:

  400

Vi beklager men vi fikk tekniske problemer under rapportlanseringen i dag 27. februar. Vi setter opp nytt frokostmøte torsdag 29. februar kl. 09:00

I mellomtiden kan dere lese Forskerforums versjon

Lenke til TA-rapporten

Program:
Arbeidsvilkår, trivsel og karrieremuligheter
Hovedfunn v/ Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder NIFU

Kommentarer ved
Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet
James Hosea, leder Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA)
Elin Corneliussen, organisasjonsdirektør Høgskolen i Østfold
Ragnar Knutsen, hovedtillitsvalgt Høgskolen i Østfold

Spørsmål og diskusjon