Alle

Åpen forskning– konsekvenser for akademisk frihet, immaterielle rettigheter & det litterære kretsløp

Forskerforbundet arrangerer i samarbeid med NFFO et todelt seminar hvor vi ser nærmere på utviklingstrekk som utfordrer akademisk frihet, immaterielle rettigheter og vilkår for utvikling av lærebøker og fagbøker. Diskusjonene vil blant annet omhandle åpen forskning og lisenskrav samt mål og strategier for vitenskapelig publisering.

 • Dato:

  05. mars 2024

 • Tidspunkt:

  09:00 - 12:00

 • Sted:

  Strømmes på hjemmesiden, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  03. mars 2024

 • Antall plasser:

  200

Seminaret er åpent for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte.

09.00

Velkommen

 

 

09.10

Åpen forskning og det litterære kretsløpet
Innledning ved Arne Vestbø, generalsekretær NFFO

Panelsamtale:
Vidar Røeggen, seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet, Trygve Riiser Gundersen, redaktør i Forlaget Press
Terje Colbjørnsen, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, BI.

 

 

10.30

Pause

 

 

10.45

Åpen forskning, lisenskrav og akademisk frihet
– et opphavsrettslig blikk på Creative Commons

Innledning ved professor Olav Torvund, UiO

Panelsamtale:
Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet
Vidar Røeggen, seniorrådgiver UHR,
Randi Iversby, biblioteksdirektør, UiO

Ordstyrer: Tove Lie, redaktør i Khrono

 

 

12.00

Slutt

 

 

 

Med forbehold om endringer.