Tillitsvalgte

Hvordan bli en superverver?

Trenger du inspirasjon til å verve medlemmer i ditt lokallag, og vil du lære mer om temaet?

  • Dato:

    12. mars 2024

  • Sted:

    Zoom, WEBINAR

  • Antall plasser:

    200

mer informasjon kommer snart.