Tillitsvalgte

Strategiseminar for statlig sektor

Forberedelser lokale forhandlinger i staten.
Målgruppe: Statlige tillitsvalgte

 • Dato:

  08. april 2024

 • Tidspunkt:

  09:30 - 16:30

 • Sted:

  Radisson Blu Airport Hotel, Hotellvegen, GARDERMOEN

 • Påmeldingsfrist:

  04. april 2024

 • Antall plasser:

  50

I forlengelsen av dette kurset vil det bli avholdt forhandlingstrening for statlige tillitsvalgte tirsdag 9. april

09.00 - 09.30

Ankomst

 

 

09.30 - 11.00

Velkommen 

 

Glidning, resirkulerte midler og tallknusing

 

Innledning ved Steinar Vagstad (UiB) og
Tom Roar Eikebrokk (UiA)

 

Diskusjon

 

 

11.00 - 11.15

Pause

 

 

11.15 - 13.00

Virksomhetens lønnspolitikk

 

Innledning ved Ragnar Knudsen (HiØ) og
Bjørn-Håkon Eketuft Rygh (Riksantikvaren)

 

Diskusjon

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 15.30

Økonomi – strategier 

 

Innledning ved Lisbeth Aune (NTNU) og
Ana Banica (NGU)

 

Diskusjon

  

15.30 - 15.45

Pause

 

 

15.45 - 16.25

Forberedende møte og gjennomføring av forhandlingene

 

Innledning ved Lena Kjøbli (NMBU) og
Bjørg Sundøy (sekretariatet)

 

Diskusjon

 

 

16.30 - 17.00

Spørsmål, avklaringer og oppsummering

 

 

19.30

Middag

 

For de som skal delta på dag 2, forhandlingstrening

 

 

Med forbehold om endringer