Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Lov- og avtaleverk i statlig sektor

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

 • Dato:

  24. - 26. april 2024

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Quality Hotel Leangkollen, Bleikeråsen 215, ASKER

 • Påmeldingsfrist:

  03. april 2024

 • Antall plasser:

  16

Videre vil det bli gitt en orientering om aktuelle saker i forbundet, kommunikasjonsarbeid og Forskerforbundets fagpolitiske arbeid.
Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte i statlig sektor. den andre modulen er
Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler (5.- 7. juni)
Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Onsdag 24.april

09.30 - 10.00

Ankomst, kaffe/te og lett servering

 

 

10.00 - 10.30

Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

 

Ved advokat Mariann Helen Olsen, Juridisk avdeling

 

 

10.30 - 11.30

Organisasjonsforhold i Norge - Den norske modellen

 

Ved spesialrådgiver Kari Folkenborg

 

 

11.30 - 11.45

Pause

  

11.45 - 13.00

Tillitsvalgtrollen

 

Ved advokat Mariann Helen Olsen

  

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 14.45

Tillitsvalgtrollen forts.

 

 

14.45 - 15.00

Pause

  

15.00 - 17.30

Medbestemmelse i praksis, Hovedavtalen i staten

 

Hovedavtalen er et viktig verktøy i samhandlingen mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Denne gir rammen for samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver og medbestemmelsesordningene tillitsvalgte har krav på.
Ved advokat Mariann Helen Olsen

  

19.00

Felles middag

 

 


Torsdag 25.april

09.00 - 11.00

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse

 

Det gis en innføring i lov- og avtaleverk med hovedvekt på tilsettingsprosessen. midlertidig tilsetting og diskriminering. Det vil være en teoretisk innføring, gruppearbeid, plenumsarbeid og rollespill.
Ved advokatene Asmund Riegels og Mariann Helen Olsen

 

 

11.00 - 11.15

Pause

 

 

11.15 - 13.00

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

  

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 15.30

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 

 

15.30 - 15.45

Pause

  

15.45 - 17.30

Kunngjøring, tilsetting og oppsigelse (forts.)

 

 

19.00

Felles middag

 

 


Fredag 26.april

09.00 - 10.00

Erfaringer som tillitsvalgt, praktisk arbeid i lokallaget

 

Ved erfaren tillitsvalgt

 

 

10.00 - 10.30

Pause/Utsjekk 

 

 

10.30 - 11.15

Rekruttering

 

Ved Rådgiver Cecilie Frich, Organisasjonsavdelingen

 

 

11.15 - 11.30

Pause

  

11.30 - 12.15

Aktuelle saker 

 

 
  

12.15 - 13-00

Oppsummering, avsluttende kommentarer

 

Plenum/ advokat Mariann Helen Olsen

  

13.00 - 14.00 

Lunsj

 

 

Med forbehold om endringer