Tillitsvalgte

Tariffseminar Spekter

Tillitsvalgte i Spekter Helse og Spekter Øvrige inviteres til et dagsseminar som en forberedelse til årets tariffoppgjør.
I år er det hovedoppgjør og både økonomi og innhold i tariffavtalene er temaer for forhandlingene.

 • Dato:

  11. april 2024

 • Tidspunkt:

  09:30 - 15:30

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  07. april 2024

 • Antall plasser:

  35

Torsdag 11.april

09.30­ - 10.00

Registrering og kaffe

 

 

10.00 - 10.45

Tema Hovedoppgjøret 2024 – status etter innledende sentrale forhandlinger

 

 

10.45 - 11.00

Pause

 

 

11.00 - 11.30

Lokallagsrunde - erfaringer fra oppgjøret 2023

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 13.30

Forberedelse årets forhandlinger – aktuelle temaer

 

 

13.30 - 14.15

Parallelle sesjoner  Spekter Helse/Spekter Trad (B-delsforhandlinger, stillingsstruktur og karriereveier)

 

 

14.15 - 14.30

Pause

 

 

14.30 - 15.15

Parallelle sesjoner  Spekter Helse/Spekter Trad (B-delsforhandlinger, stillingsstruktur og karriereveier)

 

 

15.15 -15.30

Oppsummering

 

 

Med forbehold om endringer