Tillitsvalgte

Styrearbeid i lokallaget

Kurset omhandler den praktiske og strategiske delen av det å drive et lokallag som styrets roller og ansvar, avvikling av lokallagsmøter, politisk og strategisk arbeid i lokallaget, og strategisk rekrutteringsarbeid.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte og styremedlemmer verktøy til å organisere og drive lokallaget, samt gi kunnskap om organisasjonsbygging.

 • Dato:

  17. april 2024

 • Tidspunkt:

  09:30 - 16:15

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  15. april 2024

 • Antall plasser:

  25

Kurset utgjør én av to moduler som omhandler det praktiske arbeidet i lokallaget. Den andre modulen er Administrativt lokallagsarbeid (14. og 15 mai)

Målgruppe
Tillitsvalgte i alle sektorer. Kurset egner seg best for lokallag med flere enn ti medlemmer og et etablert lokallagsstyre.

Onsdag 17. april

09.30 – 10.00

Ankomst – kaffe/te og enkel servering

  

10.00 – 10.15

Åpning av kurset, presentasjon av kurset og deltakerne

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

  

10.15 – 11.00

Praktisk styrearbeid

 

• styrets oppgaver og roller
• styrets ansvar og myndighet
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

  

11.00 – 11.30

Lokallagsstruktur og avvikling av årsmøtet

 

• samarbeidsmodeller
• 10-prosentsregelen
• lokallagets struktur
• gjennomføring av styremøter og årsmøter
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

  

11.30 – 12.30

Lunsj

  

12.30 – 13.30

Politisk og strategisk arbeid i lokallaget

 

Forskerforbundets politikk
Ved Spesialrådgiver Åshild Olaussen

  

13.30 – 13.45

Pause

  

13.45 – 14.45

Lokalt påvirkningsarbeid

 

Ved kommunikasjonleder Lars Kolltveit

  

14.45 – 15.00

Pause

  

15.00 – 16.00

Strategisk rekrutteringsarbeid

 

Hvordan utvikle rutiner og strategier i lokallaget for rekruttering av nye medlemmer.
Ved seniorrådgiver Cecilie Frich

  

16.00 – 16.15

Oppsummering

 

Med forbehold om endringer