Tillitsvalgte

Styrearbeid i lokallaget

Kurset omhandler den praktiske og strategiske delen av det å drive et lokallag som styrets roller og ansvar, avvikling av lokallagsmøter, politisk og strategisk arbeid i lokallaget, og strategisk rekrutteringsarbeid.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte og styremedlemmer verktøy til å organisere og drive lokallaget, samt gi kunnskap om organisasjonsbygging.

  • Dato:

    17. april 2024

  • Sted:

    Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

  • Antall plasser:

    25

Kurset utgjør én av to moduler som omhandler det praktiske arbeidet i lokallaget. Den andre modulen er Administrativt lokallagsarbeid (14. og 15 mai)

Målgruppe
Tillitsvalgte i alle sektorer. Kurset egner seg best for lokallag med flere enn ti medlemmer og et etablert lokallagsstyre.