Tillitsvalgte

Emosjonell kompetanse

Er du tillitsvalgt og vil lære mer om følelser og relasjoner i arbeidslivet?

Følelsene våre er der hele tiden – overalt – også på jobb. Iver og engasjement når vi brenner for faget og arbeidsplassen vår. Selvhevdelse når vi forhandler, diskuterer og står opp for oss selv. Glede når vi lykkes. Men også frykt for å feile eller bli avslørt som inkompetent. Usikkerhet og bekymring rundt endringer. Selvkritikk. Vansker med å sette grenser for seg selv og andre. Frustrasjon, gnisninger, vanskelige samtaler, demotiverte medarbeidere og giftige konflikter.

Tillitsvalgte fra Bergensområdet vil bli prioritert.

 • Dato:

  10. - 11. april 2024

 • Tidspunkt:

  11:30 - 16:00

 • Sted:

  Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgate 9, BERGEN

 • Påmeldingsfrist:

  04. april 2024

 • Antall plasser:

  16

I dette spennende kurset tar vi et dykk inn i følelser og hvordan de spiller seg ut i arbeidslivet. Et nøkkelbegrep er emosjonell kompetanse, som innebærer å kunne legge merke til, tillate, forstå og håndtere følelser i seg selv og andre. Høy emosjonell kompetanse er assosiert med høy livskvalitet, gode relasjoner, robusthet, innflytelse og mestring.

Sentrale temaer som vil belyses er hva følelser er, når følelser er nyttige og hjelper oss, hva som typisk skjer når følelser blir vanskelige og hvordan vi møter følelser i oss selv og andre på en empatisk og effektiv måte. Det vil gis mange eksempler fra arbeidslivet, og deltakerne vil få konkrete verktøy og ferdigheter de kan benytte i arbeidshverdagen sin.

Kurset består av en blanding av undervisning, diskusjoner i grupper og plenum, og øvelser. Det oppfordres til å bidra aktivt og dele fra egen arbeidshverdag for å mest mulig ut av kurset.

Clarion Hotel Admiral Bergen

Onsdag 10.april

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30

Introduksjon

Emosjonell kompetanse i arbeidslivet

 

Pause

 

 

14.00

Hva er følelser og hva skal de hjelpe oss med?

 

Pause

 

 

15.00 - 16.30

Hva er følelser og hva skal de hjelpe oss med forts.

Når følelser blir vanskelige

 

 

18.30

Felles middag

 

 

 

Torsdag 11.april

09.00 - 11:30

Hva trenger følelser?

Hvordan vi kan møte følelser hos andre på en god måte?

Validering av følelser – Ditt viktigste verktøy

(med pauser)

 

 

11.30 – 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 16.00

Grensesetting og vanskelige samtaler

Selvivaretakelse og egne følelser

(med pauser)

 

 

 

Med forbehold om endringer.

Speaker Image

Emma Johannessen

Emma Johannessen er psykolog og utdannet spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber til daglig på klinikken Institutt for Psykologisk Rådgivning i Oslo med par, familier og voksne. I tillegg til sitt kliniske arbeid jobber hun mye med formidling i form av kurs, foredrag og faglig litteratur. Emma er en erfaren foredragsholder som har holdt dette kurset for Forskerforbundet i flere år.