Tillitsvalgte

Emosjonell kompetanse

  • Dato:

    10. - 11. april 2024

  • Sted:

    Clarion Hotel Admiral, C. Sundtdsgate 9, BERGEN

  • Antall plasser:

    16