Tillitsvalgte

Konflikthåndtering

Forskerforbundet inviterer til kurs i konflikthåndtering
Å kunne håndtere konflikter er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og en god og profesjonell ramme på arbeidsplassen. Ofte er det ikke konflikten i seg selv som er problemet, men måten vi løser den på.

 • Dato:

  04. - 05. april 2024

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  02. april 2024

 • Antall plasser:

  30

Formålet med kurset er å øke kunnskapen om hvordan aktørene i en konflikt opptrer, og hvordan du som tillitsvalgt kan håndtere konfliktsituasjoner på arbeidsplassen.
Det er i stor grad lagt opp til gruppearbeid og diskusjoner, og du vil få anledning til selv å stille spørsmål om din egen forståelse av og opptreden i konflikter.

Torsdag 4.april

09.30 - 10.00

Ankomst – kaffe/te og enkel servering

 

 

10.00 - 10.15

Åpning – presentasjon av kurset og deltakerne

 

 

10.15 - 13.00

Hva er konflikt?

 

Ulike typer konflikter - ulike spilleregler
• Systematisk tilnærming ved konflikter; kartlegging og sortering
• Rolleforståelse ved konflikthåndtering
• De ulike aktørenes fullmakter og ansvar i konfliktsituasjoner: Arbeidsmiljølovens og hovedavtalens bestemmelser om arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste.
Pauser legges inn underveis.

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 15.30

Sakskonflikter og personkonflikter

 

• Betydningen av kunnskap om arbeidslivets spilleregler
• Styringsrett og omsorgsansvar, rett til medbestemmelse og plikt til medvirkning i ulike situasjoner (kollektivt og individuelt)
• Eksempler på at én tillitsvalgt kan ha motstridende roller i slike situasjoner
• Hvordan håndtere ledere som ikke etterlever spillereglene?
• Hvordan håndtere medlemmer som ikke aksepterer spillereglene?
• Tillitsvalgtes rolle i personalsaker

 

 

15.30 - 16.00

Pause med servering

 

 

16.00 - 17.00

Ulike konfliktstiler: Hvordan reagerer jeg i en konfliktsituasjon?

 

• Krav til saksbehandlingen ved konflikthåndtering

 

 

19.00

Middag 

 

 

 

Fredag 5.april

09.00 - 09.15

Kort oppsummering av gårsdagen

 

 

09.15 - 11.00

Konflikter med påstander om mobbing og trakassering

 

• Hva menes med mobbing og trakassering?
• Hvem er parter, hva kan være tillitsvalgtes ulike roller i slike saker, og betydningen av habilitet
• Betydningen av skikkelig saksbehandling, jf. kartlegging av fakta og interne retningslinjer

 

 

11.00 - 11.20

Pause og utsjekk

 

 

11.20 -12.45

Varsling av ulike type konflikter og betydningen av interne retningslinjer og alternative tilnærminger

 

• Profesjonell, konfliktdempende kommunikasjon
• Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra til å forebygge og håndtere vanskelige konfliktsituasjoner på en profesjonell og konstruktiv måte?

 

 

12.45 - 13.00

Oppsummering

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj og avreise

 

 

 

Med forbehold om endringer.

Speaker Image

Annette Selmer

Annette Selmer er advokat og autorisert konfliktmegler. Selmer ønsker å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger i konfliktfylte situasjoner, og hun er opptatt av både faglig kvalitet og menneskelig omsorg. Selmer har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, og har også jobbet mye med tillitsvalgte.