Tillitsvalgte

Sektorseminar for forskningsinstitutt

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for forskningsinstitutter

  • Dato:

    13. mars 2024

  • Sted:

    Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

  • Antall plasser:

    25

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet instituttsektoren.

Seminaret er en viktig arena for erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag og foreninger i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt. Det er ønske om at flest mulig deltar.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seminaret.

program er under arbeid.