Tillitsvalgte

Sektorseminar for forskningsinstitutt

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for forskningsinstitutter

 • Dato:

  13. mars 2024

 • Tidspunkt:

  10:00 - 19:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  25. februar 2024

 • Antall plasser:

  25

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet instituttsektoren.

Seminaret er en viktig arena for erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag og foreninger i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt. Det er ønske om at flest mulig deltar.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seminaret.

Program

10.00-10.10

Velkommen til sektorseminar

 

 

10.10–11.00

Presentasjonsrunde og aktuelle saker i lokallagene

 

Runde blant alle lokallag om hva som skjer lokalt og hvilke utfordringer dere står overfor

 

 

11.00 – 11.10

Pause

 

 

11.10 – 11.50

Sektorprinsippet – hva betyr det for instituttsektoren?

 

Innledning fra Gørill Kristiansen, fagdirektør i Kunnskapsdepartementet. Spørsmål og kommentarer

 

 

11.50 – 12.50

Lunsj

 

 

12.50 – 13.20

Aktuelle saker fra Forskerforbundet sentralt

 

Ved leder Guro Elisabeth Lind

 

 

13.20 – 13.50

Aktuelle saker i instituttsektoren 

 

Innledning ved Agnes Landstad, FFA

 

 

13.50 – 14.00

Pause

 

 

14.15 – 14.40

Lønnsforhandlinger i instituttsektoren

 

Ved Lene Ståhl, tariffseksjonen Forskerforbundet

 

 

14.40 – 15.10

Revidering av Forskerforbundets politikk for instituttsektoren

 

Ved Kari Folkenborg, fagpolitisk seksjon Forskerforbundet

 

 

15.10 – 15.20

Pause

 

 

15.20 – 16.05

Gruppediskusjon (inndeling etter sektor)

 

1. Lønnsforhandlinger – erfaringer og utfordringer

 

2. Innspill til Forskerforbundets politikk for instituttsektoren

 

 

16.05 – 16.50

Oppsummering og diskusjon i plenum

 

Nedsetting av arbeidsgruppe som følger opp revidering av instituttsektorpolitikken

 

16.50 – 17.00

Valg av programkomité for 2025

 

 

17.00

Middag

 

Med forbehold om endringer

 

 

Speaker Image

Gørill Kristiansen

 Fagdirektør i Kunnskapsdepartementet. 

Speaker Image

Agnes Landstad

Daglig leder i forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA)