Tillitsvalgte

Presentasjonsteknikk

Formidling som funker - kurs i praktisk retorikk og presentasjonsteknikk

Å bli en god formidler handler om å ta bevisste og gjennomtenkte valg når du kommuniserer. Det er noe som alltid funker. Og noe som aldri funker. Dette kurset vil lære deg det viktigste innen retorikk og presentasjonsteknikk, og gi deg verktøy for hvordan du skal bli tydeligere, mer engasjerende og mer overbevisende når du formidler. 

 • Dato:

  14. februar 2024

 • Tidspunkt:

  08:30 - 15:30

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  07. februar 2024

 • Antall plasser:

  20

 • Effektive forberedelser som gir retning og rød tråd
 • Kunsten å få en god start som gir folk lyst til å lytte til deg
 • Nyttige strukturmodeller for et overbevisende budskap
 • Troverdighet, trygghet og tydelighet gjennom stemme og kroppsspråk
 • Slik holder du interessen oppe med variasjon, involvering og visualisering
 • Bruk og misbruk av hjelpemidler

Onsdag 14.februar

08.30 - 09.00

Kaffe og lett servering

 

 

09.00

Forventninger og mål

 

Hva kjennetegner en god formidler?
Etos, logos og patos: Våre tre veier til overbevisning
Gode forberedelser i riktig rekkefølge

 

 

 

Pause

 

 

 

Kunsten å få en god start

 

Oppskriften på å bygge tillit

 

 

 

Pause

 

 

 

Øvelser

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30

Imitatio: Hvem vil du være som formidler?

 

Ord, stemme, kroppsspråk og nervøsitet
Hva kan stjele oppmerksomhet fra budskapet ditt?

 

 

 

Pause

 

 

 

Ulike strukturmodeller til ulike presentasjoner
Påvirkning og overbevisning
Bruk og misbruk av PowerPoint
Presentasjonstekniske tips

 

 

 

Pause

 

 

 

Øvelser

 

 

15.30

Avslutning

 

 

Med forbehold om endringer

Speaker Image

Vibeke Holtskog

Vibeke Holtskog er tidligere språklærer med videreutdanning i retorikk, kommunikasjon og ledelse. Hun er i dag en anerkjent formidler, og kvinnen bak Holtskog AS
Vibeke har jobbet med kommunikasjon og formidling i hele sitt yrkesaktive liv, og hun er brennende opptatt av å hjelpe mennesker til å lykkes med sine ulike kommunikasjonsoppgaver.