Tillitsvalgte

Sektorseminar statlige og private høgskoler

Formålet med seminaret er å drøfte aktuelle spørsmål og saker innen sektoren. Seminaret skal bidra til å skape en arena for erfaringsutveksling og politikkutforming for sektoren.

 • Dato:

  08. - 09. februar 2024

 • Tidspunkt:

  11:30 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  28. januar 2024

 • Antall plasser:

  20

Seminaret retter seg mot tillitsvalgte og styremedlemmer.

Torsdag 8.februar

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 13.00

Aktuelle saker

 

Ved leder Guro Elisabeth Lind

 

 

13.00 - 13.15

Velkommen og presentasjon av deltakerne

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

13.15 - 13.30

Benstrekk

 

 

13.30 - 15.00

Rapport fra grasrota – med særlig vekt på erfaringer fra lokale forhandlinger 2023

 

Ved lokallagene

 

 

15.00 - 15.15

Benstrekk

 

 

15.15 - 16.00

Høgskolesektor på sparebluss – nedskjæringer og ny finansieringsmodell: Hvor kuttes det? Hvilke konsekvenser for kvalitet?

 

Ved  fagsjef Jorunn Norgård

Spørsmål og diskusjon

 

 

16.00 - 16.15

Pause

 

 

16.15 - 17.45

Høgskolesektor og omstilling - hvordan sikre medbestemmelse og medvirkning?

 

Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

Institusjonsvise eksempler (HVL)

Spørsmål og diskusjon

 

 

19.30

Felles middag og sosialt samvær 

 

 

 

Fredag 9.februar

09.00 - 10.30

Arbeidsvilkår for teknisk-administrativt ansatte Presentasjon av undersøkelse gjennomført for Forskerforbundet

 

Ved forskningsleder Jannecke Wiers-Jensen, NIFU

Kommentar ved Høgskolen i Østfold

Spørsmål og diskusjon

 

 

10.30 - 11.00

Pause og utsjekk

 

 

11.00 - 11.45

Institusjonslandskap i endring – konsekvenser for Forskerforbundets sektorseminarer?

 

Ved fagsjef Jorunn Norgård og
organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

11.45 - 12.00

Benstrekk

 

 

12.00 - 12.45

Ny forskrift for ansettelse og opprykk

 

Ved avdelingssjef Bjørn T. Berg

 

 

12.45 - 13.00

Oppsummering av årets seminar og valg av programkomité

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj og avreise