Formålet med seminaret er å drøfte aktuelle spørsmål og saker innen sektoren. Seminaret skal bidra til å skape en arena for erfaringsutveksling og politikkutforming for sektoren. Seminaret retter seg mot tillitsvalgte og styremedlemmer.

Program er under arbeid.