Tillitsvalgte

Sektorseminar for helseforetak og sykehus

Sektorseminaret er en viktig arena for tillitsvalgte som jobber innen helseforetakene.

 • Dato:

  23. januar 2024

 • Tidspunkt:

  10:00 - 18:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  18. januar 2024

 • Antall plasser:

  30

Kurset er rettet mot tillitsvalgte i sektoren. Formålet med seminaret er å diskutere aktuelle saker og utfordringer i sektoren, seminaret er en arena for erfaringsutveksling.

Tirsdag 23.januar

10.00 - 10.15 

Velkommen

 

Presentasjonsrunde

 

 

10.15 - 10.45

Aktuelle saker

 

Ved leder i Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind

 

 

10.45 - 11.45

Aktuelle saker i lokallagene

 

 

11.45 - 12.00

Pause

 

 

12.00 - 13.00

Medbestemmelse i helsesektoren

 

Ved spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 14.20

Utfordringer foran årets tariffoppgjør

 

Ved spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen

 

 

14.20 - 15.15

Hvilke kontorkonsepter er bærekraftige for ansattes helse, trivsel og produktivitet?

 

Ved seniorforsker ved STAMI, Morten Birkeland Nielsen

 

 

15.15 - 15.30

Pause

 

 

15.30 - 16.30

Gruppediskusjoner

 

 

16.30 - 16.45

Oppsummeringer fra gruppene

 

 

16.45 - 17.00 

Oppsummering av dagen og valg av ny programkomité

 

 

17.00

Felles middag

 

 

Med forbehold om endringer