Tillitsvalgte

Sektorseminar for helseforetak og sykehus

Sektorseminaret er en viktig arena for tillitsvalgte som jobber innen helseforetakene.

 • Dato:

  23. januar 2024

 • Tidspunkt:

  10:00 - 17:30

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  07. januar 2024

 • Antall plasser:

  30

Kurset er rettet mot tillitsvalgte i sektoren. Formålet med seminaret er å diskutere aktuelle saker og utfordringer i sektoren, seminaret er en arena for erfaringsutveksling.

Program er under arbeid.