Medlemmer

Frokostseminar: Forskning uten arkiv?

Forskerforbundet og Arkivarforeningen inviterer til frokostmøte om situasjonen i arkiv, med vekt på konsekvenser av redusert tilgjengelighet og informasjonstap. Det er en viktig oppgave å sikre bevaringsverdige arkiver, lokalt og nasjonalt. Redusert tilgjengelighet og informasjonstap medfører fremtidige utfordringer for forskning og for borgernes rettssikkerhet.

Ingen påmelding. Du møter opp på Litteraturhuset, eller følger streaming på Facebook (se lenke nederst på siden)

 • Dato:

  21. september 2023

 • Tidspunkt:

  08:30 - 10:30

 • Sted:

  Litteraturhuset, Werglandsveien 29, OSLO

 • Antall plasser:

  50

Med de endringene som pågår er det stort behov for tverrfaglig forskning i og på arkiv, slik Arkivlovutvalget (2019:9) anbefalte. Utvalget avdekket manglende kunnskap om grunnleggende utfordringer innen arkivsektoren og understreket behovet for et eget forskningsprogram. Anbefalingene følges ikke opp og ansatte med arkivfaglig kompetanse fases ut.

Forskerforbundet mener det haster å sikre forskning på arkiv, og fagkompetanse i arkivene for å løse disse utfordringene. Hvis ikke vil neste generasjon stå uten nødvendig kunnskapsgrunnlag, og kan komme til å betale dyrt for de utfordringer vi nå vet vi står overfor. Hva vi gjør, eller ikke gjør i dag, vil få konsekvenser om 20 år. Hvordan kan digitalt skapte arkiv gjøres tilgjengelige og bevares på best mulig måte? Hvor pålitelige er arkivene når oppgaver overlates til kunstig intelligens og maskinlæring?

Kan vi ha forskning uten arkiv?

Bli med på debatten. Arrangementet strømmes.

Panelet består av:

 • Inga Bolstad, Riksarkivar
 • Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon, KS
 • Torkel Thime, spesialrådgiver, Arkivverket og styremedlem i Arkivarforeningen.
 • Tord Mjøsund Talmo – førstelektor NTNU og hovedstyremedlem i Forskerforbundet
 • Shahzad Rana, tidligere Microsoftdirektør og medlem av Bevaringsutvalget, sentralstyremedlem i Høyre
 • Åsmund Svendsen, førsteamanuensis i historie, Høgskulen i Volda
 • Per Helmer Skaali, seniorrådgiver, Meteorologisk institutt.

Moderator: Ranveig Låg Gausdal, Byarkivar i Oslo

 

Ingen påmelding. Du møter opp på Litteraturhuset, eller følger streaming på Facebook