Medlemmer

Offentlig tjenestepensjon født FØR 31.12.1962

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og medlemmer til kurs i Offentlig tjenestepensjon med Alexandra Plahte.
Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet er stort.
Kurset tar utgangspunkt i reglene for statsansatte født før 31.12.1962
Hovedfokuset er på reglene for statsansatte (SPK), men kurset er også aktuelt for andre med offentlig tjenestepensjon.
Er du usikker på hvilken tjenestepensjon du har, ta kontakt med din arbeidsgiver.

 • Dato:

  08. mars 2023

 • Tidspunkt:

  12:00 - 15:30

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  06. mars 2023

 • Antall plasser:

  250

Offentlig tjenestepensjon ble endret vesentlig fra og med januar i fjor, særlig for de som er født etter 1963. Dere som er født før 1963 forsetter med den «gamle» brutto-ordningen. Pensjonsreformen og tariffoppgjøret i offentlig sektor har imidlertid medført endringer også i denne.

I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Kort innledning

Alderspensjon fra folketrygden
Pensjonsreformen, endringene i folketrygden
Hva er endret og hvem blir berørt av hva?
Hvor finner jeg mine tall?
Kan jeg selv påvirke folketrygdens alderspensjon?

Pensjon gjennom arbeidsforhold
Kort om ytelsesordninger generelt
Spesielt om offentlig tjenestepensjon, brutto ordningen
Hvor finner jeg mine tall gjennom arbeidsforhold?
Kan jeg selv påvirke alderspensjonen fra jobben?

Avtalefestet pensjon (AFP)
Hva ligger i dagens offentlig AFP-ordning for oss som er født før 1963?
Full jobb eller AFP kombinert med arbeid?
Hvor finner jeg mine AFP-tall?
Kan jeg selv påvirke AFP-en min?

Kort om risikodekningene
Uføretrygd
- Uføretrygd fra NAV
- Uførepensjon gjennom jobben(e)
Etterlattepensjon
- Etterlattepensjon fra NAV
- Etterlattepensjon gjennom jobben
Hvor finner jeg mine tall?
Hva med forsikringsdekninger?

Oppsummering og spørsmål

Speaker Image

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte er jurist og leder av Formue Pensjonsrådgivning AS. Alexandra er kjent for å kunne formidle pensjon på en lett måte og er ofte å se i media.