Alle

Vitenskapelig ansatte – lønn som fortjent?

Lansering av rapporten «Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2015–2022».

 • Dato:

  07. desember 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 09:45

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  05. desember 2023

 • Antall plasser:

  100

Rapporten oppdaterer tallene fra en tilsvarende rapport som ISF la frem i 2021. I tillegg sammenlignes denne gangen lønnsutviklingen til vitenskapelig ansatte med andre yrkesgrupper, herunder industriarbeidere og industrifunksjonærer, yrker i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, høyere saksbehandlere innen offentlig administrasjon samt ansatte i offentlig sektor uten utdanning.

Kari Vea Salvanes fra Institutt for samfunnsforskning vil kort presentere hovedfunnene fra rapporten, deretter legger vi opp til forberedte kommentarer til undersøkelsen før vi åpner for spørsmål fra deltakerne.

Program

 • Velkommen ved Bjørn T. Berg, Forskerforbundet
   
 • Presentasjon av ISF-rapporten ved Kari Vea Salvanes, Institutt for samfunnsforskning
   
 • Kommentarer ved Guro Lind, leder Forskerforbundet
   
 • Spørsmål / kommentarer fra deltakerne