Tillitsvalgte

Webinar for helsesektoren

Medlemmene i helsesektoren representerer et mangfold av fagtradisjoner og profesjoner som har til felles at de jobber for å sikre god helse og livskvalitet for befolkningen gjennom pasientbehandling, utdanning, opplæring og forskning.

 • Dato:

  22. juni 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 10:30

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  20. juni 2023

 • Antall plasser:

  50

Forskerforbundet ønsker å revitalisere satsingen for sektoren i samarbeid mellom forbundet sentralt, lokalt og med foreningene.
Helsesektoren står overfor mange politiske og faglige utfordringer. Hvilke saker er det viktigst at vi prioriterer å jobbe med? Hva må til for å skape engasjement lokalt?  Hvilke utfordringer er de største for dere tillitsvalgte?

Vi ønsker en dialog med tillitsvalgte i sektoren  om hvordan vi best kan jobbe sammen.

09.00 – 09.20

Forskerforbundets arbeid overfor helsesektoren

 

Innledning ved Guro Lind Forskerforbundets leder

 

 

09.20 – 09.25

Utfordring og arbeid lokalt 

 

Innledning ved Linda Møllersen
Oslo Universitetssykehus

 

 

09.25 – 09.30

Utfordring og arbeid i Keff

 

Innledning ved Aslaug Drotningsvik Leder Keff

 

 

09.30 – 10.20

Innspill og diskusjon

 

 

10.20 – 10.30

Oppsummering og avslutning

 

Ved Guro Lind Forskerforbundets leder

 

 

 

Med forbehold om endringer.