Tillitsvalgte

Webinar for helsesektoren

Medlemmene i helsesektoren representerer et mangfold av fagtradisjoner og profesjoner som har til felles at de jobber for å sikre god helse og livskvalitet for befolkningen gjennom pasientbehandling, utdanning, opplæring og forskning.

 • Dato:

  16. mai 2023

 • Tidspunkt:

  14:30 - 16:00

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  15. mai 2023

 • Antall plasser:

  50

Forskerforbundet ønsker å revitalisere satsingen for sektoren i samarbeid mellom forbundet sentralt, lokalt og med foreningene. Vi ønsker innspill til denne satsingen og inviterer i den forbindelse tillitsvalgte i sektoren til webinar.

14.30 – 14.50

Forskerforbundets arbeid overfor helsesektoren

 

Innledning ved Guro Lind Forskerforbundets leder

 

 

14.50 – 14.55

Utfordring og arbeid lokalt 

 

Innledning ved Katrine Owe
Oslo Universitetssykehus

 

 

14.55 – 15.00

Utfordring og arbeid i Keff

 

Innledning ved Aslaug Drotningsvik Leder Keff

 

 

15.00 – 15.50

Innspill og diskusjon

 

 

15.50 – 16.00

Oppsummering og avslutning

 

Ved Guro Lind Forskerforbundets leder

 

 

 

Med forbehold om endringer.