Tillitsvalgte

Regnskap og økonomi

Webinaret er rettet mot alle som har økonomiansvar i lokallag og foreninger.

 • Dato:

  01. juni 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 14:00

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  30. mai 2023

 • Antall plasser:

  50

Det er viktig at man før kurset sjekker at man har tilgang til Unit4 og Visma (hvis man skal ha det).

Del 1: 09:00 – 09:45
Ditt ansvar som godkjenner i lokallaget/fagpolitisk forening

Vi starter dagen med å se på hvilket ansvar man har som godkjenner, og hvordan man kan utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte.

Hva bør man passe på og hvilke kontroller må man ta?

Målet er at dere etter endt webinar skal føle dere trygg under utførelsen av vervet, samt ikke måtte bruke for mye tid på oppgaven.

Del 2: 10:00 - 10:30 Unit4
Med utgangspunkt i del 1 ser vi på hvordan man tar nødvendig kontroll av utlegg i Unit4 før man godkjenner. Hvordan sender man regning tilbake? Eller hvordan finner man igjen en regning i ettertid? Generelle tips og triks fra oss på regnskap, samt mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Del 3: 10:40-11:15 Visma Approval
I andre del tar vi en gjennomgang av Visma Approval. Vi ser på innstillinger, kontrollpunkter, hva man kan endre og hvordan.

11:15 – 12:00 Lunsjpause

Del 4: 12:00 – 14:00 Åpen spørretime**

Regnskap er tilgjengelig for spørsmål, enten knyttet til det vi har gjennomgått, eller andre ting dere lurer på ifht lokallagets regnskap.

Dere kan stille spørsmål under veis, eller sende oss mail i forkant.

**Vi har som mål å få regnskapsrapporteringen opp til kurset, hvis det lar seg gjøre blir programmet som følgende:

Del 4:  12:00 – 13:00 Regnskapsrapport
Eksklusiv visning av rapportene som blir tilgjengelig i Visma, hvordan man leser de og ser hva som ligger i tallene.

Del 5: 13:00 – 14:00 Åpen spørretime (som over)

Med forbehold om endringer

Speaker Image

Lina Haugland

Lina Haugland er utdannet revisor og har i tillegg studert informatikk og bærekraft.
Hun har lang erfaring innen regnskap, lønn og økonomi fra privat næringsliv. Arbeider som senior controller og har vært i Forskerforbundet siden 2019.

Speaker Image

Sofie Myrland Kjellgren

Sofie har jobbet som controller i vår administrasjonsavdeling siden 2019. Hun er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har tidligere studert business i Australia