Tillitsvalgte

Digital formidling som funker

Å bli en god formidler handler om å ta bevisste og gjennomtenkte valg, både i forkant av – og underveis i presentasjonen. Da hjelper det å vite hva som funker, og hva som ikke funker.

 • Dato:

  16. mars 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 12:00

 • Sted:

  Zoom, WEBINAR

 • Påmeldingsfrist:

  09. mars 2023

 • Antall plasser:

  20

Digital formidling stiller høyere krav til både deg og tilhørerne dine. Du må være kjappere og mer presis, fordi det er ekstra vanskelig å holde på oppmerksomheten gjennom skjermen. Struktur, variasjon og involvering blir derfor viktige stikkord.

Dette kurset vil gi deg verktøy og tips til hvordan du skal bli tydeligere og mer engasjerende når du formidler digitalt.

Hvordan forbereder du deg best til digitale møter og presentasjoner?

Hvordan gir du folk lyst til å lytte til deg og skaper en trygg ramme med rom for dialog?

Hva kan skape støy og stjele oppmerksomhet fra budskapet ditt?

Hvordan bruker du hjelpemidler som forsterker og ikke forstyrrer?

Hvordan holder du interessen oppe og skaper engasjement i de digitale møtene?

Speaker Image

Vibeke Holtskog

Vibeke Holtskog er tidligere språklærer med videreutdanning i retorikk, kommunikasjon og ledelse. Hun er i dag en anerkjent formidler, og kvinnen bak Holtskog AS
Vibeke har jobbet med kommunikasjon og formidling i hele sitt yrkesaktive liv, og hun er brennende opptatt av å hjelpe mennesker til å lykkes med sine ulike kommunikasjonsoppgaver.