Tillitsvalgte

Tariffseminar Virke 2023

Forskerforbundet inviterer til halvdagsseminar for tillitsvalgte.
Temaet blir årets lønnsoppgjør i Virke.

 • Dato:

  08. september 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 14:00

 • Sted:

  Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  07. september 2023

 • Antall plasser:

  20

Hva oppnådde vi og hvordan kan vi få gjennomslag for våre grupper i de lokale forhandlingene? 
Seminaret legger opp til både faglige innledninger og innspill og erfaringsutveksling fra de tillitsvalgte.

10.00 – 10.15 

Velkommen og presentasjonsrunde

 

 

10.15 – 11.00 

Lønnsoppgjøret i Virke 2023

 

v/ seniorrådgiver Petter Sommervold

 

 

11.00 – 11.30 

Gruppearbeid: Hvordan utarbeide gode krav og få gjennomslag for våre grupper?

 

 

11.30 – 12.30   

Lunsj

 

 

12.30 – 1300 

Gruppearbeid fortsetter

 

 

13.00 – 13.15 

Kaffepause

 

 

13.15 – 14.00 

Erfaringsutveksling og oppklaringer

 

 

 

Med forbehold om endringer