Tillitsvalgte

Konflikthåndtering

Forskerforbundet inviterer til kurs i konflikthåndtering
Å kunne håndtere konflikter er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og en god og profesjonell ramme på arbeidsplassen. Ofte er det ikke konflikten i seg selv som er problemet, men måten vi løser den på.

 • Dato:

  18. - 19. oktober 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  26. september 2023

 • Antall plasser:

  30

Formålet med kurset er å øke kunnskapen om hvordan aktørene i en konflikt opptrer, og hvordan du som tillitsvalgt kan håndtere konfliktsituasjoner på arbeidsplassen.
Det er i stor grad lagt opp til gruppearbeid og diskusjoner, og du vil få anledning til selv å stille spørsmål om din egen forståelse av og opptreden i konflikter.

Onsdag 18. oktober

09.30 - 10.00

Ankomst – kaffe/te og enkel servering

 

 

10.00 - 10.15

Åpning – presentasjon av kurset og deltakerne

 

 

10.15 - 13.00

Hva er konflikt?

 

Ulike typer konflikter - ulike spilleregler

• Systematisk tilnærming ved konflikter; kartlegging og sortering

• Rolleforståelse ved konflikthåndtering

• De ulike aktørenes fullmakter og ansvar i konfliktsituasjoner: Arbeidsmiljølovens og hovedavtalens bestemmelser om arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste.
 

Pauser legges inn underveis.

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 15.30

Sakskonflikter og personkonflikter

 

• Betydningen av kunnskap om arbeidslivets spilleregler

• Styringsrett og omsorgsansvar, rett til medbestemmelse og plikt til medvirkning i ulike situasjoner (kollektivt og individuelt)

• Eksempler på at én tillitsvalgt kan ha motstridende roller i slike situasjoner

• Hvordan håndtere ledere som ikke etterlever spillereglene?

• Hvordan håndtere medlemmer som ikke aksepterer spillereglene?

• Tillitsvalgtes rolle i personalsaker

 

 

 

15.30 - 16.00

Pause med servering

 

 

16.00 - 17.00

Ulike konfliktstiler: Hvordan reagerer jeg i en konfliktsituasjon?

 

• Krav til saksbehandlingen ved konflikthåndtering

 

 

19.00

Felles middag og sosialt samvær

 

 

 

Torsdag 19. oktober

09.00 - 09.15

Kort oppsummering av gårsdagen

 

 

09.15 - 11.00

Konflikter med påstander om mobbing og trakassering

 

• Hva menes med mobbing og trakassering?

• Hvem er parter, hva kan være tillitsvalgtes ulike roller i slike saker, og betydningen av habilitet

• Betydningen av skikkelig saksbehandling, jf. kartlegging av fakta og interne retningslinjer

 

 

11.00 - 11.20

Pause og utsjekk

 

 

11.20 -12.45

Varsling av ulike type konflikter og betydningen av interne retningslinjer og alternative tilnærminger

 

• Profesjonell, konfliktdempende kommunikasjon

• Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra til å forebygge og håndtere vanskelige konfliktsituasjoner på en profesjonell og konstruktiv måte?

 

 

12.45 - 13.00

Oppsummering

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj og avreise

 

 

 

Med forbehold om endringer.

Speaker Image

Annette Selmer

Annette Selmer er advokat og autorisert konfliktmegler. Selmer ønsker å bidra til konstruktive prosesser og hensiktsmessige løsninger i konfliktfylte situasjoner, og hun er opptatt av både faglig kvalitet og menneskelig omsorg. Selmer har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, og har også jobbet mye med tillitsvalgte.

Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset