Tillitsvalgte

Sektorseminar for statlige forvaltningsorgan

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for statlige forvaltningsorgan på Grand Hotel i Oslo.

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet sektoren.
Hensikten med seminaret er erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt.

Seminaret avsluttes med en hyggelig julelunsj.

 • Dato:

  13. desember 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 14:30

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  30. november 2023

 • Antall plasser:

  25

Onsdag 13.november

09.00 – 09.15

Åpning av seminaret og presentasjon av lokallagene

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

09.15 – 09.45

Hovedutfordringer sett fra Forskerforbundet sentralt

 

Ved leder Guro Lind

 

 

09.45 – 10.00

Pause

 

 

10.00 – 11.00

Utfordringer sett fra lokallagene

 

Korte innledninger fra lokallagene

 

 

11.00 – 11.15

Pause

 

 

11.15 – 12.00

Tariffavtale i Staten – erfaringer fra årets lønnsoppgjør

 

Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 

 

12.00 – 12.10

Pause

 

 

12.10 – 13.00

Forskerforbundet – også for statlige forvaltningsorganer

 

Nytt arbeidsprogram 2025 – 2027 ved spesialrådgiver Åshild Olaussen

Lokale erfaringer og innspill ved programkomiteen

 

 

13.10

Julelunsj i Palmehaven

 

 

 

Med forbehold om endringer