Tillitsvalgte

Sektorseminar for kommuner og fylkeskommuner

Forskerforbundet arrangerer sektorseminar for tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallag tilhørende i kommuner og fylkeskommuner.

Formålet med seminaret er å diskutere aktuelle saker og utfordringer i sektoren. Sektorseminaret fungerer også som en arena for erfaringsutveksling mellom forbundet lokalt og sentralt.

 • Dato:

  06. desember 2023

 • Tidspunkt:

  10:00 - 16:00

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  30. november 2023

 • Antall plasser:

  22

Forskerforbundet dekker reise i forbindelse med kurset.

Onsdag. 6.desember

10.00 - 10.15

Presentasjon av seminaret og deltakerne

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

10.15  - 10.45

Hovedutfordringer i sektoren sett fra Forskerforbundet sentralt

 

Ved leder Guro Elisabeth Lind

 

 

10.45 - 11.00

Pause

 

 

11.00 - 12.00

Lokallagsrunde – utfordringer sett fra lokallagene

 

Korte tilbakemeldinger fra lokallagene

 

 

12.00 – 13.00

Lunsj

 

 

13.00 - 13.30

Forvaltning av kirker og kirkesteder

 

Ved Olaf Steen seniorrådgiver hos Riksantikvarens Kirkeseksjon

 

 

13.30 – 13.45

Strekk og kaffepåtår

 

 

13.45 - 14.15

Erfaringer fra årets lønnsoppgjør

 

Ved seniorrådgiver Bjørg Sundøy

 

 

14.15 – 14.45

Lønns- og karriereutvikling – lokale erfaringer og utfordringer

 

Hva bør Forskerforbundet prioritere?

 

 

15.00 - 15.30

Arbeidsprogram 2025-2027

 

Ved spesialrådgiver Åshild Olaussen

 

 

15.30 - 15.45

Oppsummering og valg av programkomité

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

Med forbehold om endringer