Tillitsvalgte

Sektorseminar for universitet og vitenskapelige høyskoler

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for universitet og vitenskapelige høgskoler i Trondheim.
Formålet med seminaret er erfaringsutveksling og dialog mellom lokallagene i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt.

 • Dato:

  22. - 24. november 2023

 • Tidspunkt:

  11:30 - 14:00

 • Sted:

  Scandic Nidelven Hotel, Havnegata 1, TRONDHEIM

 • Påmeldingsfrist:

  29. oktober 2023

 • Antall plasser:

  40

Seminaret er rettet mot tillitsvalgte ved universitet og vitenskapelige høgskoler.

Forskerforbundet dekker utgifter til reise og overnatting. Bekreftelse og praktisk informasjon sendes til den enkelte etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Det er vanligvis mange tillitsvalgte som ønsker å delta på sektorseminaret. Ved overtegning kan vi måtte innføre en viss begrensning på deltakere fra hvert lokallag, men vi vil prøve å få plass til så mange som mulig!

Onsdag 22.november

11.30 - 12.30

Ankomst og lunsj

 

 

 

I. Tariff

12.30 - 12.45

Velkommen og kort presentasjon

 

 

12.45 - 13.45

Sesjon 1 Lokalt oppgjør 2023

 

 

1. Kjapp analyse av forhåndsinnsendt rapportering fra lokallagene ved Tariffseksjonen

2. Plenumsrunde med særegenheter – spesielle utfordringer eller suksesser

3. Oppsummering etter to oppgjør med nye avtale – hva er hindre og hva er bra?

 

 

13.45 - 14.00

Pause

 

 

14.00 - 14.20

Sesjon 2 Forskerforbundets lønnspolitikk – hva vil vi 

 

Lokal lønnsutvikling og makroøkonomiske betraktninger i forbindelse med lønnspolitikk.
Ved Steinar Vagstad UiB

 

 

14.20 - 15.00

Åpen diskusjon i plenum:

 

1. Hva vil vi oppnå i vårt tariffområde?

2. Hvilket profil ønsker vi oss for fremtiden?

3. Hva trenger vi for å ivareta medlemmer når alt forhandles lokalt?

4. Hvordan skal balansen mellom lokal autonomi og sentral styring se ut?

 

 

15.00 - 15.15

Pause

 

 

15.15 - 16.15

Sesjon 3 Hovedoppgjøret 2024

 

Foreløpige tanker om oppgjøret og Forskerforbundets krav - ved Tariffseksjonen og Guro

1. Refleksjon rundt innspillene fra sesjon 2

2. Tall og ramme

3. Tekstlige endringer

4. Veien videre for to avtaler?

  

16.30 - 17.30

NEON-sesjon: Universitetscampus: forholdet mellom fysiske og digitale rammer og en bærekraftig, inkluderende, organisatorisk utvikling.

 

Parallellsesjon: Campus og hva et universitet skal være
Åpent tilbud til sektorseminardeltagerne - på Radisson Blu Royal Garden Hotel

 

 

20.00

Felles middag   To rom og kjøkken

  

 

Torsdag 23.november

 

II. Aktuelle saker

09.00 - 09.30

Sesjon 1 Orientering fra Hovedstyret

 

Ved leder av Hovedstyret Guro Lind

 

 

09.30 - 10.00

Sesjon 2 Ansettelsesvilkår

 

Konsekvenser av Ny UH-lov, ny ansettelsesforskrift og endringer i statsansatteloven

 

 

10.00 - 10.15

Pause

 

 

 

III. Internasjonalisering og fagforeningenes rolle

10.15 - 11.00

Sesjon 1 Internasjonale trender i Høyere utdanning og forskning

 

1. Internasjonalt arbeid - Innledning ved Jorunn Dahl Norgård

2. SAIH – Leder Selma Matsdotter Bratberg og Lauren Berntsen 

3. Faglig innledning – Patric Wallin (NTNU)

 

 

11.00 - 11.30

Åpen diskusjon i plenum

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 13.20

Sesjon 2 Forskning, samarbeid og sikkerhetspolitikk

 

Korte innlendinger fra vitenskapelig ansatt, HR og hovedinnledninger fra UD og PST

 

 

13.20 - 13.50

Plenumsdebatt (30 min)

 

Eksportkontroll-forskriften og hvordan UH-institusjoner må forholde seg til et nytt trusselbilde og nasjonal lovgivning.

 

 

14.00 - 15.15

Sesjon 3 – Muligheter og utfordringer for lokallaget med internasjonalt ansatte

 

Gruppearbeid

1. Rekruttering til FF og integrering i lokallaget

2. Ansettelsesprosesser – hva vektlegges? (NOR-CAM)

3. Bistandssaker for ikke-norske medlemmer

4. Norsk som arbeidsspråk, undervisningsspråk og fagspråk

5. PhD/postdoc: Veiledning, forventningsavklaring.
 

Hva er hovedutfordringen?

Hva trenger lokallaget for å lykkes bedre?

Gode ideer/best practise?

 

 

15.30 - 16.30

UTFLUKT – Rockheim

 

 

19.30

Felles middag  Brasserie Britannia

  

 

Fredag 24.november

 

IV. Universiteter i endring 

09.00 - 10.00

Sesjon 1 Universitetet og samfunnet om 15 år

 

Internasjonal innleder og diskusjon Peter Fleming

 

 

10.00 - 10.25

Pause og utsjekk

 

 

10.25 - 10.40

Sesjon 2 Forskerforbundets rolle i et langsiktig perspektiv

 

Innleder (5 min hver)

1. UiO – Hva er en annen passende stilling for en vitenskapelig og  TA ansatt?
2. NMBU – Hva skjer i spenningen mellom tradisjon og regelverk?
3. OsloMet – Hvordan rekruttere, beholde og utvikle kompetanse i TA stillinger?

 

 

10.40 - 11.15

Gruppearbeid om de 3 temaene

 

 

11.15 - 11.30

Plenumsdiskusjon

 

 

11.30 - 12.30

V. Åpen post

 

Forhåndsinnsendte og ad hoc tema

 

 

12.30 - 13.00

Oppsummering + valg ny programkomité

 

 

13.00 

Lunsj

 

 

 

Med forbehold om endringer.